Tjänsten är under vidareutveckling. Snart kommer samtliga mallar vara uppdaterad samt finnas att tillgå som ifyllbara formulär. Man fyller i formuläret enkelt och det genereras en kopia i PDF-format som skickas till er e-post.

Under tiden kan ni kontakta oss om ni behöver någon mall och vi skickar den till er.

Bolagets namn:

Organisationsnummer:

Er referens:

Ansvarig jurist:

Mobilnummer:

Direktnummer:

E-post:

Klientmedelskonto:

Vänligen håll dina kontaktuppgifter uppdaterad!

Dessa uppgifter behövs om du anlitar oss i inkassoärenden.